Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Ulus Meslek Yüksekokulu, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturmayı, evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşım yolları geliştirmeyi, araştırma ve üretmeye adanmış, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren, etik ve milli değerlere sahip, geleceğimize yön veren bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Vizyonumuz
Eğitim, araştırma ve iş birliğini geliştiren, öğrenci merkezli eğitim yapan, tüm programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki gelişimini sürdüren, içinde bulunduğu bölgenin gelişmesine öncelik veren, Bartın ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir eğitim ve bilim kurumu olmaktır.

Temel Değerlerimiz
Ulus Meslek Yüksekokulu olarak temel değerlerimiz; kişiye saygı, sosyal sorumluluk, bilimsel üretkenlik, mesleki etik, kalite, üretkenlik, verimlilik, katılımcılık, çağdaşlık, mükemmeliyetçilik, rekabet, yenilikçilik ve dinamizmdir.