Tarihçe

22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulan Bartın Üniversitesi bünyesinde bulunan Yüksekokulumuz, 2011 yılında Bartın Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri ve Ormancılık Bölümleri ile Bartın İli Ulus İlçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılında mevcut bölümlerimize Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü eklenmiştir.

04.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumu Genel Kurul toplantısı sonrası Rektörlüğümüzün teklifi uygun bulunarak; 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca mevcut bölümlerin bir meslek yüksekokulu çatısı altında toplanması ve Ulus Meslek Yüksekokulunun kurulması kararı alınmıştır.

Ulus Meslek Yüksekokulumuz; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümüne bağlı olan Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Ormancılık Bölümüne bağlı olan Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne bağlı olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.